Czyli jak zainstalować soft della i parę innych drobiazgów dotyczących tych serwerów.

Po pierwsze:
Instalujemy soft od Della:
ftp://ftp.sara.nl/pub/sara-omsa/dists/dell/sara/
Na 99% zainstalowanie softu odetnie serwer od sieci więc rób to lokalnie, maszyna wymaga restartu po zinstalowaniu tego (na PowerEdge T300 odłączyło też połączenie przez IPMI). Nie wiem dlaczego, nie wnikam ale tak się dzieje. Potem twoimi przyjacielami są:

omreport – pytanie serwera o stan “omreport chassis” wyświetla stan wszystkich komponentów**
omconfig** – konfiguracja “wszystkiego” łącznie ze sprzętowym RAIDem. Z przydatnych rzeczy:**
**

 • omconfig storage controller action=clearforeignconfig – Jeżeli chciałeś sprawdzić RAID przez wyjęcie i włożenie dysku i zastanawiasz się czemu pokazuje ten dysk jako “Foreign” i nie możesz gu użyć, użyj tego, ta komenda czyści “obce” configi RAIDu

 • omconfig storage pdisk action=blink – miga lampką dysku (unblink wyłącza)

 • omconfig chassis frontpanel lcdindex=1 config=custom text=”jakis tekst” – wyswietla tekst na LCD ;]

Żeby odpalić panel webowy kopiujemy 32 bitowe wersje pam_unix.so i pam_nologin.so do /lib32/security i odpalamy

/etc/init.d/dsm_om_connsvc start

Dostęp pod https://:13111

Po drugie:

http://devrandom.pl/2009/05/ipmi-i-zdalna-konsola-szeregowa-czyli-prawie-kvm-over-ip/

Po trzecie:

Plugin do nagiosa:

http://folk.uio.no/trondham/software/check_openmanage.html

lub prosty skrypcik:

#!/usr/bin/perl
open(OMR, "omreport chassis -fmt cdv |");
my $start, $stop, $fail, $mesg;
while(<OMR>) {
  if ($_ =~ /SEVERITY/) { $start=1;}
  elsif ($_ eq "\n" && $start==1) {$stop=1;}
  elsif ($start==1 && $stop!=1) {
  chomp;
  @a=split(/;/);
  if($a[0] !~ /Ok/) {$mesg.="$a[1] ";$fail=1;}
  }
}
# 2 crit 1 warning 0 ok
if($fail==1) {
  print "CHASSIS CRITICAL $mesg \n";
  exit(2);
} else {
  print "CHASSIS OK\n";
  exit(0);
}

Po czwarte:

Jeżeli przy starcie BIOS zatrzymuje się na “Press F1 to continue press F2 to enter setup” (czy coś w tym stylu), przełącz nieuzywane porty SATA z “Auto” na “None”, w przypadku PowerEdge R300 pomogło ;]

I to chyba wszystko ;] miłego użytkowania ;]