helium:/var/torrent☠ xfs_db -r /dev/mapper/rootvg-tor
xfs_db> frag
actual 2649152, ideal 1136, fragmentation factor 99,96%

dla porównania /home:

hydra:~☠ xfs_db -r /dev/mapper/rootvg-home
xfs_db> frag
actual 217039, ideal 213275, fragmentation factor 1,73%

Chociaz jak ktoś się uprze to można po nocach odpalać xfs_fsr (xfsowy defrag)