export DBI_TRACE=1=dbitrace.log
Gdzie 1 – debug lvl (1 całkowicie wystarcza, daje dane nt. wykonanych query i ich parametrów oraz create/destroy obiektów DBI) a dbitrace.log ofc plik do którego bedzie to logowane ;]